Contact / Colofon

Ontwerp, onderhoud en beheer van de website: Mark Rutten

Contact opnemen kan via info@euregio-endurance.eu

 

© 2013-2019 : Euregio Endurance Team – Mark Rutten

 

Deze website is gemaakt met WordPress / www.wordpress.com

 

Het Euregio Endurance Team heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Euregio Endurance Team is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het Euregio Endurance Team aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden -informatie op de website van het Euregio Endurance Team. Het Euregio Endurance Team behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.