Inschrijven

Alle deelnemers aan de endurance worden verzocht om digitaal in te schrijven, via de volgende link: http://mijnendurance.endurancevereniging.nl/

Deelnemers in klasse 1 t/m 3 die lid zijn van de KNHS-endurancevereniging (KEV) kunnen dit doen door eerst in te loggen en vervolgens de gewenste wedstrijd en de gewenste afstand te selecteren, en eventueel met welk paard je wilt starten.

Deelnemers in de impulsrubriek (klasse 0) of klasse 1 (indien geen lid van de KEV) kunnen dit doen door linksonder op “Welkom als je nog geen lid bent” te klikken, en vervolgens de gevraagde gegevens in te vullen.

Buitenlandse deelnemers zonder KNHS-startpas kunnen inschrijven door linksonder op “Welcome as foreign rider” te klikken.

Mocht het digitaal inschrijven onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan kunt U ook altijd nog een formulier invullen en naar ons toe sturen. Klik op een van de links hieronder voor het inschrijfformulier (Word-document). Er is ook een Duitse en Engelse versie beschikbaar.

Inschrijfformulier Endurance

Inschrijfformulier Mendurance

 

U kunt het inschrijfformulier downloaden, op uw PC invullen, opslaan en mailen aan: inschrijven@euregio-endurance.eu

 Of

 U kunt het formulier afdrukken, invullen en vervolgens per post opsturen aan:

Stichting Euregio Endurance,  Mark Rutten,  De Breid 4a,  5823AA Maashees,  Nederland

 

De geplande afstanden voor de wedstrijd zijn:

Endurance 10 maart 2018: 20,5 – 30,5 – 41 – 61 – 81km        maximum: 100 deelnemers

Mendurance 11 maart 2018: 20 – 29,9 – 40 – 49,9 – 61km  maximum: 20 deelnemers

 

Inschrijfgeld:

Endurance                                                  Mendurance (enkelspan)

20,5km Impuls – € 22,50                           20km Impuls – € 22,50

20,5km – € 22,50                                        20km – € 22,50

30,5km – € 27,50                                         29,9km – € 27,50

41km – € 35,-                                               40km – € 35,-

61km – € 40,-                                              49,9km – € 40,-

81km – € 45,-                                               61km – € 45,-

                                                                    toeslag meerspan € 5,- per combinatie

 

Voor alle deelnemers

Van alle deelnemers, voor alle klassen/afstanden, dienen de paarden volgens Nederlands reglement gechipt te zijn, in het bezit van een paardenpaspoort, en correct geënt, tegen influenza.. Dit wil zeggen een basisenting (2x binnen een periode van min. 21 dagen  en max. 92 dagen), en vervolgens minimaal 1x per jaar een vervolgenting. De laatste enting mag niet binnen 7 dagen voor de wedstrijd gegeven zijn. Alle entingen, ook de basisenting, moeten correct in het paardenpaspoort vermeld staan. Zonder entingen mag U niet starten!

 

Voor buitenlandse deelnemers

Buitenlandse deelnemers dienen, voor alle klassen/afstanden, volgens de Nederlandse reglementen lid te zijn van hun nationale paardensportbond / nationale hippische federatie. Hierop wordt niet actief gecontroleerd, maar steekproefsgewijs kan hier naar gevraagd worden.

Voor deelnemers aan klasse 1 gelden verder geen extra voorwaarden of eisen. Voor deelnemers aan hogere klassen geldt dat u ofwel een verklaring van uw nationale paardensportbond / nationale hippische federatie moet kunnen overleggen dat u de betreffende afstand daadwerkelijk mag starten (een zgn. “riding permission”) ofwel dat u een bewijs kunt overleggen dat u een zelfde (of langere) afstand al eerder met goed gevolgd hebt afgelegd (bijv. een kopie van een Vet-kaart of kopie van een uitslagenlijst).

 

Inschrijfgeld

Het verschuldigde inschrijfgeld (zie vraagprogramma) dient voor de wedstrijd overgemaakt te zijn op:

IBAN: NL15 RABO 0156 2303 13

BIC: RABO NL2U

T.n.v. Stichting Euregio Endurance, Maashees

onder vermelding van uw naam, de afstand welke u wilt starten, en Endurance Ysselsteyn ofwel Mendurance Ysselsteyn

 

Sluitingsdatum / wijzigingen

Sluitingsdatum voor de inschrijvingen is 2 maart 2018, voor inschrijvingen na de sluitingsdatum wordt € 7,50 toeslag op het inschrijfgeld gerekend. Bij afmelding voor de sluitingsdatum wordt € 10,- administratiekosten gerekend, bij afmelding na de sluitingsdatum dient het gehele verschuldigde inschrijfgeld betaald te worden.

Eventuele wijzigingen kunnen doorgegeven worden t/m 9 maart 2018 18:00u, uitsluitend per e-mail: inschrijven@euregio-endurance.eu