Route / Kaarten

Hieronder staan de officiële routekaarten voor de wedstrijd. ZWART is de 20km-lus, ROOD is het extra stukje van 10km voor de 30km route.

TIP: rechts klikken en dan “opslaan als” kiezen

Routekaart Endurance

Routekaart Mendurance

GPS Route Endurance 20km

GPS Route Endurance 30km

GPS Route Mendurance 20km

GPS Route Mendurance 30km

 

Algemene informatie

De afstanden voor de wedstrijd zijn:

Endurance 10 maart 2018: 20,5 – 30,5 – 41 – 61 – 81km        maximum: 100 deelnemers

Mendurance 11 maart 2018: 20 – 29,9 – 40 – 49,9 – 61km  maximum: 20 deelnemers

 

Voor de endurance: De 41km is twee keer de lus van 20,5km, de 61km is twee keer de 30,5km lus en de 81km is 2x 30,5km plus 1x 20,5km.

Voor de mendurance: De 40km is twee keer de 20km-lus, de 49,9km is eerst de 29,9km-lus gevolgd door de 20km-lus en de 61km is drie keer de 20km-lus.

 

Ongeveer 1km van de 30km lange route loopt langs een drukke verkeersweg, met een vrijliggend fietspad en een brede grasberm, deze weg moet in elke lus 2x overgestoken worden. Verder loopt ong. 1km van de route over verharde weg met een smalle berm.

Rondom Ysselsteyn bestaat de ondergrond voornamelijk uit zandgrond, en er is van hoogteverschil nauwelijks sprake. Er wordt gereden door brede grasbermen, smalle bermen met grind of kiezel, zandwegen, halfverharde zandwegen, bospaden en harde gras(bos-)paden, plus enkele korte stukjes over verharde ondergrond.

Maar, zeker als er voorafgaand aan de wedstrijd veel regen valt, dan kan de route zeer zwaar worden door bijv. modder, oneffenheden en bijv. gladheid (op harde graspaden in het bos bijv.) met de daarbij behorende kans op struikelen, verstappen of uitglijden. Als er sprake zou zijn van een vorstperiode, dan zal het parcours uiteraard ook behoorlijk zwaar worden door de dan harde en gladde ondergrond. Mocht dit het geval zijn: pas dan uw snelheid en rijstijl hier op aan, of stop bijvoorbeeld eerder in de wedstrijd.